Programació

Enginyeria inversa del codi font de la vacuna de BioNTech / Pfizer per la SARS-CoV-2.

Bert Hubert, es l’autor del servidor de noms de codi obert PowerDNS, entre altres programaris. Actualment és un dels tres membres de la junta que comprova les garanties dels serveis d’intel·ligència i seguretat holandesos en aspectes de xifratge / seguretat / pirateria / interceptació lícita / SIGINT i és un gran divulgador.

Podeu llegir l’article original a https://berthub.eu/articles/posts/reverse-engineering-source-code-of-the-biontech-pfizer-vaccine/

Benvinguts! En aquesta publicació donarem una mirada caràcter per caràcter a el codi font de la vacuna d’ARNm de BioNTech / Pfizer a la SARS-CoV-2.

Vull agrair a la gran quantitat de persones que han dedicat temps a revisar que aquest article sigui llegible i correcte. Tots els errors, però, continuen sent meus, però m’encantaria poder escoltar sobre ells ràpidament a bert@hubertnet.nl o @PowerDNS_Bert

Ara bé, aquestes paraules poden sonar una mica estranyes – la vacuna és un líquid que s’injecta en el teu braç. Com podem parlar de codi font?

Aquesta és una bona pregunta, així que començarem amb una petita part de l’autèntic codi font de la vacuna de BioNTech / Pfizer, també coneguda com BNT162b2, també com Tozinameran o com Comirnaty.

First 500 characters of the BNT162b2 mRNA. Source: World Health Organization

Els primers 500 caràcters de l’ARNm de BNT162b2. Font: World Health Organization

La vacuna d’ARNm d’BNT162b té aquest codi digital a la seva essència. Té 4284 caràcters de longitud, així que podria cabre en una bona quantitat de tweets. A l’inici del procés de producció de la vacuna algú va pujar aquest codi a una impressora d’ADN (si), la qual va convertir els bytes en el disc a molècules reals d’ADN.

A Codex DNA BioXp 3200 DNA printer

Una impressora de Codex ADN BioXp DNA 3200.

D’aquesta màquina surten unes petites quantitats d’ADN les quals, després d’un llarg processament biològic i químic, acaben en forma d’ARN (més sobre això després) al vial de la vacuna. Una dosi de 30 micrograms resulta tenir en realitat 30 micrograms d’ARN. A més, hi ha un sistema d’empaquetament lipídic (de greix) bastant intel·ligent que s’ocupa de portar l’ARNm a les nostres cèl·lules.

L’ARN és la versió volàtil de la “memòria de treball” de l’ADN. L’ADN és com l’emmagatzematge en memòries flaix de la biologia. L’ADN és molt durador, redundant internament i molt fiable. Però de la mateixa manera que els ordinadors no executen el codi directament a la memòria flash, abans que qualsevol cosa passi, el codi es copia a un sistema més ràpid i versàtil, però al seu torn molt més fràgil.

Per als ordinadors, això és la RAM, per a la biología, això és l’ARN. La similitud és increïble. A diferència de la memòria flash, la RAM es degrada molt ràpidament a menys que se la cuidi amb molt afecte. La raó per la qual la vacuna d’ARNm, de Pfizer / BioNTech ha de ser guardada en el més profund dels ultracongeladores és la mateixa: l’ARN és una flor fràgil.

Cada caràcter d’ARN té una massa de l’ordre de 0.53·10⁻²¹ grams, el que significa que hi ha 6·10¹⁶ caràcters en una única dosi de 30 micrograms de vacuna. Expressat en bytes, això és al voltant de 25 petabytes, tot i que cal dir que això consisteix al voltant de 2000 milions de repeticions dels mateixos 4284 caràcters. El contingut d’informació real en la vacuna és al voltant d’un kilobyte, el mateix SARS-CoV-2 conté a dins seu prop de 7.5 kilobytes.

Una breu introducció.

L’ADN és un codi digital. A diferència dels ordinadors, que fan servir 0 i 1, la vida fa servir A, C, G i U / T (els ‘nucleòtids’, ‘nucleòsids’, o ‘bases).

En els ordinadors guardem el 0 i 1 com l’absència o presència de càrrega, o com un corrent, o una transició magnètica, o com voltatge, o la modulació d’un senyal, o com el canvi en la reflexivitat. En poques paraules, el 0 i l’1 no són algun tipus de concepte abstracte – aquests viuen com electrons i moltes altres encarnacions físiques.

A la natura, D, S, G i U / T són molècules, guardades com cadenes d’ADN (o ARN).

En els ordinadors, agrupem 8 bits en un byte, i el byte al seu torn és la unitat típica de dades que es processen.

La naturalesa agrupa 3 nucleòtids en un codó, i aquest codó és la unitat típica de processament. Un codó conté 6 bits d’informació (2 bits per caràcter d’ADN i 3 caràcters = 6 bits, el que significa 2⁶ = 64 valors diferents de codó).

Bastant digital fins ara. Quan dubtis d’alguna cosa, adreçat al document de l’OMS amb el codi digital per veure-ho amb els teus ulls.

Una mica més de lectura addicional està disponible aquí – l’enllaç (‘What is life’) podria ajudar-te a entendre la resta d’aquesta pàgina. O, si t’agrada el video, hi ha dues hores preparades per a tu (en anglès).

Llavors, què FA el codi en realitat?

La idea d’una vacuna és ensenyar-li al nostre sistema immune com lluitar contra un patogen, sense que nosaltres ens emmalaltim en realitat. Històricament, això s’ha fet injectant una versió afeblida o incapacitada (atenuada) de virus, més una substància auxiliar per espantar al nostre sistema immune i fer que entri en acció. Això va ser una tècnica definitivament analògica que requeria milions d’ous (o insectes). També requeria de molta sort i una quantitat enorme de temps. De vegades també s’utilitzava un virus diferent (no relacionat).

Una vacuna d’ARNm aconsegueix el mateix (educar el nostre sistema immunològic) però en una manera més semblant a un làser. I això és en els dos sentits – molt precisa però també molt poderosa.

Llavors, anem a veure com funciona. La injecció conté material genètic volàtil que descriu la famosa proteïna ‘Spike’ (espiga en català) de la SARS-CoV-2. A través d’astuts mitjans químics, la vacuna se les enginya per portar aquest material genètic a algunes de les nostres cèl·lules.

Després aquestes, molt responsables, comencen a produir proteïnes Spike de la SARS-CoV-2 en quantitats prou grans, de manera que el nostre sistema immune entra en acció. Confrontades amb les proteïnes Spike, i alguns senyals delatores que les cèl·lules han estat segrestades, el nostre sistema immune desenvolupa una poderosa resposta contra diversos aspectes de la proteïna Spike I el seu procés de producció.

I això és el que ens porta a la vacuna amb 95% d’eficiència.

¡El codi font!

Comencem pel principi, un molt bon lloc per començar. El document de l’OMS té aquesta útil imatge:

És a dir, d’alguna manera, una mena d’índex. Comencem amb la gorra (cap), que de fet és representat com una gorra a la imatge.

De la mateixa manera que no es pot simplement introduir codis en un fitxer d’un ordinador i executar-lo, el sistema operatiu biològic requereix encapçalats, té enllaçadors i coses com convencions de crides.

El codi de la vacuna comença amb els dos següents nucleòtids:

GA

Això es pot comparar amb qualsevol executable de DOS i Windows, que comencen amb MZ, o amb scripts de UNIX, que comencen amb  #!. Tant a la vida com en els sistemes operatius, aquests dos caràcters no són executats de cap manera. Però ells han de ser-hi ja que d’una altra manera no succeeix res.

La ‘gorra’ de l’ARNm té una quantitat de funcions. D’una banda, marca el codi per assenyalar que ve del nucli. En el nostre cas, és clar, el nostre codi ve d’una vacunació. Però no hem de dir-li això a la cèl·lula. La ‘gorra’ fa que el nostre codi sembli legítim, el que el protegeix de la destrucció.

Els dos nucleòtids inicials (GA) són també, químicament, lleugerament diferents de la resta de l’ARN. En aquest sentit, el GA té alguna senyalització poc comú.

La “Regió No Traduïda 5’”.

Una mica d’argot aquí. Les molècules d’ARN només poden llegir-se en una direcció. Confusament, la part on la lectura comença es diu el 5’UTR o ‘cinc-primera’. La lectura acaba en la terminació 3’UTR o ‘tres-prima’.

La vida consisteix en proteïnes (o coses fetes de proteïnes). I aquestes proteïnes són descrites a l’ARN. Quan l’ARN és convertit en proteïnes, se l’anomena traducció.

Aquí tenim la Regió No Traduïda 5′ (UTR, per les sigles en anglès), de manera que aquesta part no acaba en la proteïna:

GAAΨAAACΨAGΨAΨΨCΨΨCΨGGΨCCCCACAGACΨCAGAGAGAACCCGCCACC

Aquí trobem la nostra primera sorpresa. Els caràcters normals de l’ARN són A, C, G i U. U també és conegut com T a l’ADN. Però aquí hi trobem un Ψ, què està passant?

Aquesta és una de les parts excepcionalment astutes de la vacuna. El nostre cos manté un poderós sistema antivirus (“l’original”). Per aquesta raó, a les cèl·lules no els emociona el més mínim l’ARN forà i intenten, amb totes les seves forces, destruir-lo abans que faci qualsevol cosa.

Això és un petit problema per a la nostra vacuna – aquesta necessita escapolirse a través del nostre sistema inmune. Després de molts anys d’experimentació, es va trobar que si l’U a l’ARN és reemplaçada per una molècula lleugerament modificada, el nostre sistema immune perd l’interès. De debò.

Així que, a la vacuna de BioNTech / Pfizer, cada U ha estat reemplaçada per 1-metil-3′-pseudouridilil, representat per Ψ. El genial d’això és que, encara que el reemplaçament per Ψ aplaqui (calmi) el sistema immunitari, les parts rellevants de la cèl·lula el segueixen acceptant com si fos una U.

En seguretat informàtica també coneixem aquest truc: de vegades, és possible transmetre una versió lleugerament corrupta d’un missatge per confondre els tallafocs i a les solucions de seguretat. Malgrat això, és acceptat pels servidors backend, que llavors poden ser  hackejats.

Estem recollint els fruits de la recerca en ciència bàsica realitzada en el passat. Els descubridors de la tècnica Ψ van haver de lluitar perquè acceptessin i financessin el seu treball. Hauríem d’estar tots agraïts. Estic segur que el Premi Nobel els arribarà en el seu degut moment.

Molta gent ha preguntat si els virus també podrien utilitzar la tècnica Ψ per vèncer el nostre sistema immunològic. En resum, això és extremadament improbable. La vida simplement no té la maquinària per construir nucleòtids d’1-metil-3′-pseudouridilil. Els virus depenen de la maquinària de la vida per reproduir-se, i aquesta infraestructura simplement no existeix. Les vacunes d’ARNm es degraden ràpidament en el cos humà i no hi ha possibilitat que l’ARN modificat amb Ψ es repliqui amb el Ψ encara allà. “No, de debò, les vacunes d’ARNm no afectaran el seu ADN” també és una bona lectura.

Tornant a la Regió No Traduïda 5′ (UTR). Què fan aquests 51 caràcters? Com gairebé tot en la natura, no té una única funció clara.

Quan les nostres cèl·lules «tradueixen» ARN a proteïnes utilitzen una màquina anomenada ribosoma. El ribosoma és com una impressora 3D però de proteïnes. Ingereix un bri d’ARN i, a partir d’ella, emet una cadena d’aminoàcids, que es pleguen formant una proteïna.

Font: Wikipedia usuari Bensaccount

Això és el que veiem que passa a dalt. La cinta negra a la part inferior és ARN. La cinta que apareix a la part verda és la proteïna que s’està formant. Les coses que entren i surten volant són aminoàcids més adaptadors perquè encaixin en l’ARN.

Aquest ribosoma necessita assentar-se físicament en el bri d’ARN perquè funcioni. Un cop assegut, pot començar a formar proteïnes basades en més ARN que ingereix. A partir d’això, pots imaginar que encara no pot llegir les parts on aterra primer. Aquesta és només una de les funcions de la UTR: la zona d’aterratge de l’ribosoma. La UTR proporciona una guia d’inici.

A més d’això, la UTR també conté metadades: quan s’ha de fer la traducció? I quant? Per a la vacuna, van prendre la UTR més “ara mateix” que van poder trobar, extreta del gen de la alfa globina. Se sap que aquest gen produeix de forma consistent moltes proteïnes. En anys anteriors, els científics ja havien trobat formes d’optimitzar encara més aquesta UTR (segons el document de l’OMS), de manera que aquesta no és exactament la UTR d’alfa globina. És millor.

El pèptid senyal de la glicoproteïna S

Com s’ha explicat, l’objectiu de la vacuna és aconseguir que la cèl·lula produeixi grans quantitats de la proteïna Spike de la SARS-CoV-2. Fins a aquest punt, hem trobat principalment metadades i coses de “convencions de trucada” en el codi font de la vacuna. Però ara entrem de fet en el territori de les proteïnes virals.

No obstant això, encara ens queda una capa de metadades que creuar. Una vegada que el ribosoma (de l’esplèndida animació anterior) ha produït una proteïna, aquesta proteïna encara necessita anar a algun lloc. Això està codificat en el “pèptid senyal de la glicoproteïna S (seqüència líder estesa)”.

Una manera de veure això és que a l’inici de la proteïna hi ha una mena d’etiqueta de direcció, codificada com a part de la proteïna mateixa. En aquest cas específic, el pèptid senyal diu que aquesta proteïna ha de sortir de la cèl·lula a través del “reticle endoplàsmic”. Fins i tot l’argot de Star Trek no és tan elegant com aquesta!

El “pèptid senyal” no és molt llarg, però quan mirem el codi, hi ha diferències entre l’ARN viral i el de la vacuna:

(Recordeu que per a fins de comparació, he reemplaçat l’elegant Ψ modificat per un U d’ARN normal)

      3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
Virus:  AUG UUU GUU UUU CUU GUU UUA UUG CCA CUA GUC UCU AGU CAG UGU GUU
Vaccine: AUG UUC GUG UUC CUG GUG CUG CUG CCU CUG GUG UCC AGC CAG UGU GUU
        !  !  !  !  ! ! ! !   !  !  !  !  !      

Llavors què està passant? No he teclejat accidentalment l’ARN en grups de 3 lletres. Tres caràcters d’ARN formen un codó. I cada codó codifica un aminoàcid específic. El pèptid senyal de la vacuna consta exactament dels mateixos aminoàcids que el propi virus.

Llavors, ¿com és que l’ARN és diferent?

Hi ha 4³ = 64 codons diferents, ja que hi ha 4 caràcters d’ARN, i n’hi ha tres d’ells en un codó. No obstant això, només hi ha 20 aminoàcids diferents. Això vol dir que múltiples codons codifiquen el mateix aminoàcid.

La vida utilitza la següent taula gairebé universal per a mapejar codons d’ARN en aminoàcids:

The RNA codon table (Wikipedia)

Taula de codons d’ARN (Vikipèdia)

En aquesta taula, podem veure que les modificacions a la vacuna (UUU -> UUC) són totes sinònimes. El codi d’ARN de la vacuna és diferent, però surten els mateixos aminoàcids i la mateixa proteïna.

Si mirem detingudament, veiem que la majoria dels canvis succeeixen a la tercera posició del codó, assenyalat amb un “3” a dalt. I si revisem la taula de codons universals, veiem que aquesta tercera posició, de fet, sovint no importa per quin  aminoàcid es produeixi.

Així que els canvis són sinònims, però per què hi són llavors? Mirant detingudament, veiem que tots els canvis excepte un condueixen a més C i Gs.

Per què faries això? Com s’ha dit anteriorment, el nostre sistema immunitari veu molt malament l’ARN “exogen”, el codi d’ARN que prové de l’exterior de la cèl·lula. Per evadir la detecció, la “U” a l’ARN ja va ser reemplaçada per una Ψ.

No obstant això, resulta que l’ARN amb una major quantidad de Gs y Cs també es converteix de manera més eficient en proteïnes.

I això s’ha aconseguit en l’ARN de la vacuna reemplaçant molts caràcters amb Gs i Cs sempre que ha estat possible.

Estic una mica fascinat per l’únic canvi que no va conduir a una C o G addicional, la modificació CCA -> CCU. Si algú sap la raó, ¡m’ho saber! Recordeu que sóc conscient que alguns codons són més comuns que altres en el genoma humà, però també vaig llegir que això no influeix molt en la velocitat de traducció.

La proteïna Spike real

Els següents 3777 caràcters de l’ARN de la vacuna han estat similarment  “optimitzats en els seus codons” per afegir una gran quantitat de Cs i Gs. En nom de l’espai, no enumeraré tot el codi aquí, però anem a apropar-nos a una part excepcionalment especial. Aquesta és la part que el fa funcionar, la part que en realitat ens ajudarà a tornar a la vida normal:

         *  *
     L  D  K  V  E  A  E  V  Q  I  D  R  L  I  T  G
Virus:  CUU GAC AAA GUU GAG GCU GAA GUG CAA AUU GAU AGG UUG AUC ACA GGC
Vaccine: CUG GAC CCU CCU GAG GCC GAG GUG CAG AUC GAC AGA CUG AUC ACA GGC
     L  D  P  P  E  A  E  V  Q  I  D  R  L  I  T  G
      !   !!! !!    !  !    !  !  !  ! !       

Aquí veiem els canvis sinònims habituals d’ARN. Per exemple, en el primer codó veiem que CUU es canvia a CUG. Això afegeix una altra “G” a la vacuna, que sabem que ajuda a millorar la producció de proteïnes. Tant CUU com CUG codifiquen l’aminoàcid “L” o leucina, de manera que res canvia a la proteïna.

Quan comparem la proteïna Spike completa a la vacuna, tots els canvis són sinònims com aquest … excepte per dos, i això és el que veiem aquí.

El tercer i quart codó mostrats a dalt representen canvis reals. Els aminoàcids K i V es reemplacen per “P” o Prolina.  Per a “K” això  va requerir tres canvis (“!!!”) i per a “V” només dos (“!!”).

Resulta que aquests dos canvis augmenten enormement l’eficiència de la vacuna.

Llavors, què està passant aquí? Si s’observa una partícula real de SARS-CoV-2, pot veure la proteïna Spike (espiga) com, bé, un munt de pics:

SARS virus particles (Wikipedia)

SARS virus particles (Wikipedia)

Les espigues estan muntades en el cos del virus ( “la proteïna de la nucleocàpside”). Però la qüestió és que la nostra vacuna només genera les espigues en si mateixos i no els estem muntant en cap tipus de cos viral.

Resulta que, les proteïnes Spike independents i no modificades col·lapsen en una estructura diferent. Si s’injecta com a vacuna, això de fet faria que els nostres cossos desenvolupin immunitat … però només contra la proteïna de pic col·lapsada.

I el veritable SARS-CoV-2 apareix amb l’espiga punxeguda (alçada). La vacuna no funcionaria molt bé en aquest cas.

Llavors què és el que cal fer? Al 2017, es va descriure com col·locar una doble substitució de prolina en el lloc correcte que faria que les proteïnes SARS-CoV-1 i MERS adoptessin la seva configuració de “pre-fusió”, fins i tot sense ser part del virus complet. Això funciona perquè la prolina és un aminoàcid molt rígid. Actua com una mena de fèrula, estabilitzant la proteïna en l’estat que necessitem mostrar-li al sistema immune.

La gent que va descobrir això hauria d’estar caminant xocant els cinc sense parar. Haurien d’emanar d’ells quantitats insuportables de presumpció. I tot això seria ben merescut.

¡Actualització! M’ha contactat el laboratori McLellan, un dels grups darrere de la descoberta de la prolina. Em diuen que xocar els cinc està limitat a causa de la pandèmia en curs, però estan contents d’haver contribuït a les vacunes. També destaquen la importància de molts altres grups, treballadors i voluntaris.

La fi de la proteïna, següents passos

Si ens desplacem per la resta del codi font, trobem algunes petites modificacions a la fi de la proteïna Spike:

     V  L  K  G  V  K  L  H  Y  T  s       
Virus:  GUG CUC AAA GGA GUC AAA UUA CAU UAC ACA UAA
Vaccine: GUG CUG AAG GGC GUG AAA CUG CAC UAC ACA UGA UGA 
     V  L  K  G  V  K  L  H  Y  T  s  s     
        !  !  !  !   ! !  !     ! 

Al final d’una proteïna vam trobar un codó d'”alt”, denotat aquí per una “s” minúscula. Aquesta és una forma educada de dir que la proteïna hauria d’acabar aquí. El virus original fa servir el codó de terminació UAA, la vacuna usa dos codons de terminació UGA, potser només per si de cas.

La Regió 3’ No Traduïda

De la mateixa manera que el ribosoma necessitava una mica de guia d’inici a l’extrem 5 ’, on trobem la ‘regió cinc-primera no traduïda’, al final d’una regió codificadora de proteïnes trobem una construcció similar anomenada 3’ UTR.

Es podrien escriure moltes paraules sobre el 3 ‘UTR, però aquí cito el que diu Wikipedia: “La regió 3′ no traduïda juga un paper crucial en l’expressió gènica a l’influir en la localització, estabilitat, exportació i eficiència de traducció d’un ARNm … malgrat la nostra comprensió actual de les 3′-UTR, segueixen sent relativament misterioses “.

El que sí sabem és que certs 3’-UTR tenen molt d’èxit en promoure l’expressió de proteïnes. Segons el document de l’OMS, l’3’-UTR de la vacuna de BioNTech/Pfizer es va escollir del “ARNm del potenciador amino-terminal dividit (AES, amino-terminal enhancer of split) i l’ARN ribosòmic 12S codificat mitocondrial per conferir estabilitat d’ARN i una alta expressió de proteïna total”. El que dic, ben fet.

El AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA que ho acaba tot

El final de l’ARNm està poliadenilat. Aquesta és una forma elegant de dir que acaba en una gran quantitat de AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Sembla que fins i tot l’ARNm ha tingut prou de 2020.

L’ARNm es pot reutilitzar moltes vegades, però quan això passa, també perd algunes de les As al final. Quan s’acaben les As, l’ARNm ja no és funcional i es descarta. D’aquesta manera, la cua “poli-A” protegeix contra la degradació.

S’han realitzat estudis per esbrinar quin és el nombre òptim d’As al final per les vacunes d’ARNm. Vaig llegir en la literatura d’accés obert que això va assolir un màxim a les 120 més o menys.

La vacuna BNT162b2 acaba amb:

                   ****** ****
UAGCAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAGCAUAU GACUAAAAAA AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAA

Es tracta de 30 As, després un “enllaçador de 10 nucleòtids” (GCAUAUGACU), seguit d’altres 70 As.

Sospito que el que veiem aquí és el resultat de més optimització patentada per millorar encara més l’expressió de proteïnes.

Resumint

Amb això, ara coneixem el contingut exacte de l’ARNm de la vacuna BNT162b2 i, en la majoria dels casos, entenem per què hi són:

 • El CAP per assegurar-se que l’ARN es vegi com un ARNm normal
 • Una regió no traduïda (UTR) 5 ‘coneguda exitosa i optimitzada
 • Un pèptid de senyal optimitzat en els seus codons per enviar la proteïna Spike al lloc correcte (copiat al 100% del virus original)
 • Una versió optimitzada en els seus codons de l’espiga original, amb dues substitucions de ‘Prolina’ per assegurar-se que la proteïna aparegui en la forma correcta
 • Una regió no traduïda 3 ‘coneguda exitosa i optimitzada
 • Una cua poli-A una mica misteriosa amb un “enllaçador” inexplicable

L’optimització de codons afegeix moltes Gs i Cs a l’ARNm. Mentrestant, l’ús de Ψ (1-metil-3′-pseudouridilil) en lloc d’U ajuda a evadir el nostre sistema immunològic, de manera que l’ARNm roman el temps suficient perquè puguem ajudar a entrenar el sistema immunològic.

Lectures / vídeos addicionals

Al 2017 vaig realitzar una presentació de dues hores sobre l’ADN, que poden veure aquí. A l’igual que aquesta pàgina, està dirigida a persones informàtiques.

A més, he mantingut una pàgina sobre “ADN per programadors” des de 2001.

També pot ser que gaudeixis d’aquesta introducció al nostre increïble sistema immunològic.

Finalment, aquesta llista de les publicacions del meu blog té prou material relacionat amb l’ADN, la SARS-CoV-2 i el COVID.

© 2014-2020 Bert Hubert

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.