Redirect htaccess de wordpress amb paràmetres

Volem realitzar la redirecció de https://www.exemple.com/page_id=1794 (les urls d’un wordpress antic) a https://www.exemple.com/nompaginaseo/

 

Normalment per fer aquesta redirecció de wordpress amb paràmetre es realitzaria així:


RewriteEngine on
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^page_id=1794$ [NC]
RewriteRule ^ https://www.exemple.com/nompaginaseo/? [L,R]

Però no és la primera vegada que ens trobem que en algun servidor no funciona, afortunadament hi ha una segona opció (i segur que n’hi ha més):


RewriteEngine on
RewriteCond %{THE_REQUEST} /\?page_id=1794 [NC]
RewriteRule ^ https://www.exemple.com/nompaginaseo/? [L,R]

Modificant [L,R] per [R=301,L] ja tindrem una redirecció “301 Moved Permanently” en comptes d’una 302


RewriteEngine on
RewriteCond %{THE_REQUEST} /\?page_id=1794 [NC]
RewriteRule ^ https://www.exemple.com/nompaginaseo/? [R=301,L]