INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, www.webscatalunya.com, (d’ara endavant, Lloc Web) la ostenta: Otger Espinet d’ara endavant Webs Catalunya.

Poden contactar amb nosaltres

  • Adreça: Carrer de la Font Vella, 61, 3er 08221 Terrassa, Barcelona.
  • Telèfon de contacte: +34 69 901 77 55
  • Email de contacte: info@webscatalunya.com

En cas de dubte sobre la interpretació dels termes d’aquest acord, prevaldrà sempre el principi de bona fe.

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Webs Catalunya es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell puguin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Webs Catalunya pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, llevat de pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
L’ús d’alguns dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre prèvi de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereixen la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la correspondent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.
El Lloc Web de Webs Catalunya proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per Webs Catalunya que no sigui contrari al que disposen les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que d’alguna altra manera puguin suposar lesions dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Webs Catalunya per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Webs Catalunya sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Webs Catalunya i l’Usuari.
Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Webs Catalunya es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Webs Catalunya no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Webs Catalunya farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’errors.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’errors o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Webs Catalunya serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Webs Catalunya tampoc es fa responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, manca o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Webs Catalunya posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com ara, entre altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Webs Catalunya ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, és proporcionada pels propis anunciants, pel que Webs Catalunya no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix en cap cas l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.
A més a més, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

Webs Catalunya en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprovarà, examinarà ni farà propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els esmentats llocs enllaçats.

Webs Catalunya no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ocórrer per l’accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Webs Catalunya i que estiguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Webs Catalunya ha de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de webscatalunya.com Webs Catalunya.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Webs Catalunya, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

Excepte l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Webs Catalunya.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Webs Catalunya i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Webs Catalunya dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Webs Catalunya per si mateixa o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscri Protegit amb drets d’autor. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Webs Catalunya.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Webs Catalunya. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Webs Catalunya a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Webs Catalunya es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per l’ús indegut del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Webs Catalunya es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin segons dret.

Obrir el xat
Hola 👋
Us podem ajudar?