Política de privacitat

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document li expliquem quins dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una finalitat no indicada prèviament. Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions ja que el proveïdor pot modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació al lloc web del proveïdor.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Otger Espinet Mendiola, d’ara endavant Webs Catalunya (també el proveïdor)
Adreça postal: Carrer de la Font Vella, 61, 3er 08221 Terrassa, Barcelona, Espanya
Correu electrònic: info@webscatalunya.com

Webs Catalunya, com a responsable del Lloc web, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altres normatives legals vigents en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECOLLIM: Les dades que recollim i com les obtenim són les següents:

  1. mitjançant el formulari de contacte: nom, correu electrònic, telèfon.
  2. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, correu electrònic.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent del lloc web:

  1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
  2. Si contracta el servei o producte a través del nostre lloc web https://www.webscatalunya.com/ li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, incloent el seu nom, dades de contacte i dades de facturació.
  3. Altres finalitats:
  • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries d’acord amb la legislació vigent;
  • Coneixer la seva opinió i millorar els serveis prestats pel lloc web;
  • Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat del lloc web, a través de les galetes (mencionades a la política de galetes);
  • Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.
TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les seves dades personals durant la seva relació amb nosaltres i mentre ens ho demani, així com durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que en cada cas siguin aplicables d’acord amb cada tipus de dada.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades es comunicaran a les autoritats competents en casos que existeixi una obligació legal.

EXERCICI DELS DRETS

Vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació del tractament, portabilitat i no ser objecte de decisions basades únicament en tractament automatitzat, incloent la elaboració de perfils, mitjançant comunicació per escrit, a l’adreça de correu electrònic info@webscatalunya.com, proporcionant documentació que acrediti la seva identitat, o mitjançant correu postal dirigit a Carrer de la Font Vella, 61, 3er 08221 Terrassa, Barcelona, Espanya. També podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades si considera que pot haver-se vulnerat algun dret relacionat amb la seva privacitat.

CONFIDENCIALITAT

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat. El proveïdor ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atenent l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

És important que per a que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la seva veracitat.

POLÍTICA DE GALETES

Es pot consultar la política de galetes a l’apartat corresponent.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

En lliurar les seves dades personals, vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes per part de Webs Catalunya en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El proveïdor es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de l’indústria. En aquestes eventualitats, el proveïdor anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en el desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Terrassa.