No tot és disseny

A continuació hem resumit alguns punts que també tenim en compte a l’hora de dissenyar llocs web per als nostres clients. Anem a veure com les empreses poden obtindre una pàgina efectiva.

Fes-ho simple
No sobrecarreguis els visitants amb massa informació. La simplicitat és una experiència satisfactòria per a l’usuari i permet destacar els punts forts dels seus productes o serveis. Com dèiem l’altre diaque parlàvem del Principi de Pareto,  focalitza els esforços en els productes o serveis que et donen diners. Si utilitzes un formulari, demana el mínim possible de dades.

Ordre
Cal crear un disseny harmoniós, utilitzant l’espai en blanc per distribuir i equilibrar els elements de la pàgina. Tenir una pàgina desordenada produeix una mala experiència d’usuari. Potser no és possible eliminar completament totes les distraccions, però com a mínim es pot intentar reduir al mínim el nombre i la freqüència. Si tens clar què vols vendre aconseguir aquest ordre et serà molt més senzill.

Analitzar per conèixer el públic
Conèixer el públic és bàsic. Fins i tot les empreses que no recullen i analitzen meticulosament aquesta informació com a mínim son conscients de la seva base de clients en general,  simplement és aplicar el sentit comú. Independentment del sector o mida del negoci, cal analitzar el perfil dels visitants. És important tenir una comprensió bàsica de la base de clients i saber què cerquen i com es comporten al seu lloc web.

Validació Social
Mesurem la credibilitat i la fiabilitat mitjançant el judici col·lectiu, per tant veure recomanacions positives d’un producte o servei ens predisposa a fer el mateix. La validació social pot ser tan simple com afegir comentaris dels clients o testimonis.

Fes proves
L’Split testing o A/B testing és una manera simple de provar canvis en una pàgina web i determinar quins produeixen resultats positius amb l’objectiu de millorar una mètrica com ara crides a l’acció, clics, formularis emplenats, registres, compres o qualsevol altra cosa acció en línia amb els seus objectius. En mesurar l’impacte que els canvis tenen a les mètriques es pot garantir que els canvis produiran resultats positius.