La llei 80-20 o Principi de Pareto

Aquest principi diu que el 20% de l’esforç produeix el 80% dels resultats. El Principi de Pareto també es pot aplicar a un lloc web de la mateixa manera com s’aplica a les conversions de vendes o les fonts d’ingressos dels clients.

Moltes pàgines web pateixen d’un excés d’informació, crides a l’acció, botons de xarxes socials, blogs plens d’etiquetes, animacions… Tot això provoca que un visitant no vegi de manera clara la informació que li interessa, i acabi anant al competidor que té una web fàcil d’utilitzar.

Sovint ens trobem amb clients que quan els hi preguntes què volen destacar et responen que tot i que ho volen tot a la pàgina inicial. I és que fer una web moltes vegades és gairebé una diagnosi empresarial. Els restaurants classifiquen els plats en quatre grups: plat estrella (popular i rentable), plat vaca(popular però poc marge de benefici), plat enigma (poc popular però rentable) i plat gos (poca demanda i poc marge). Tindria lògica que a les recomanacions hi posessin plats vaca o gos?

Doncs amb les parts més destacades de la web cal actuar igual, cal posar més èmfasis a promocionar aquell 20% de productes que ens proporciona el 80% dels ingressos.

beneficis web

Amb això aconseguirem una pàgina web més neta, clara i directe, amb la informació que interessa al potencial mercat objectiu. A més, permet definir molt millor el pla de màrqueting i una estratègia de continguts per millorar el posicionament web.

 

Actualització 10-4: avui hem vist aquest article a fastcompany: Beyond The 80/20 Rule: This Formula Might Make You Rethink Time Management