Tindre una web accessible és un deure

Com a primer punt ressaltar que és un deure moral i de responsabilitat social facilitar al màxim que les persones amb discapacitat puguin portar una vida amb els menors impediments possibles.

En segon punt és una errada de màrqueting, ja que normalment ajuda a millorar la optimització del lloc web per a cercadors i perquè s’exclou directament a un gran nombre de persones (a l’estat espanyol hi ha tres milions i mig de persones que presenten algun tipus de discapacitat).

En tercer lloc perquè la llei ho diu, i ja s’estan començant a denunciar empreses per falta d’accessibilitat a les seves pàgines. El passat dimarts 21 de setembre, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) va denunciar al Ministeri de Sanitat i Política Social que les webs de nou grans empreses espanyoles no compleixen les normes d’accesibilitat.

D’acord amb la Llei 56/2007 de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, les pàgines d’Internet de les empreses que prestin serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica, hauran de satisfer a partir del 31 de desembre de 2008, com a mínim, el nivell mitjà dels criteris d’accessibilitat al contingut.

Al 2009 , va ser analitzada l’accessibilitat de les webs de 30 grans empreses espanyoles i es van enviar informes a aquestes empreses. Passat un temps, les que no han adoptat mesures han estat denunciades.

És lamentable que encara hi hagi tantes webs que encara no compleixen i ni intentin complir les normes d’accessibilitat web i no hi ha excuses per no fer-ho.

Podeu veure ampliar informació a: El CERMI denuncia a 9 grandes empresas por falta de accesibilidad de sus páginas de Internet