Formularis de contacte

És una obvietat , però és interessant recordar-ho “els formularis quant més simples millor”. Els formularis de contacte son un dels principals canals de contacte entre els usuaris i els propietaris de la web, però hi tenim prou cura?

Normalment els clients ens demanen formularis amb un munt de dades i cada vegada els hi hem d’explicar que quant menys dades millor, més conversions.

Analitzant un formulari de contacte com el de la nostre web, s’observa que tot i ser el més simple possible, un usuari tarda uns tres minuts i mig a omplir-lo (mitja de varis usuaris). Lògicament el textarea és el camp on es tarda més (uns 150 segons) seguit de l’adreça, que ja baixa a 7 segons.

Estudiant millores pel formulari d’un client, varem veure que molta gent es passava més de 30 segons per emplenar… el codi postal! Sol·lució: eliminar el camp, ja que a més, realment no li aportava absolutament res i ni era obligatori.

Si extrapolem aquestes dades a una tenda online, o a altres formularis complexos, ens adonem que el temps és diners… per al propietari de la web.

Per tant, quant fem el disseny web d’un formulari,  abans d’incloure un camp, cal pensar si realment és necessari.