Posicionament a cercadors: SEO i SEM

Treballem per augmentar la visibilitat del seu lloc web als resultats de les cerques a cercadors.

Tot comença identificant les paraules i frases més significatives. Posteriorment es decideix com serà la campanya de màrqueting a Internet. Normalment es combina l'optimització web per a cercadors (SEO) amb el pay-per-click (PPC); també conegut com a SEM.

Si vostè ja té web, realitzarem un anàlisi de la seva web i veurem les accions a emprendre per tal de popularitzar-la.
Si encara no té web, li realitzem la web optimitzada per a cercadors per obtindre un posicionament natural als cercadors i li marquem unes directrius per conservar i millorar aquest posicionament.

Contacteu amb nosaltres, estem a Terrassa; molt ben comunicats.

SEO: Optimització per a cercadors / posicionament web

Amb milions de cerques a Google, tindre un bon posicionament natural s'ha convertit en quelcom més que publicitat, s'ha convertit en una part molt important per a les empreses de totes les mides.

Dividim el SEO en dos grans blocs:

  • Accions de millora a la pròpia pàgina com ara optimització de les paraules, codi, texts i continguts i estructures
  • Accions fora de la pàgina com ara aconseguir enllaços, introducció a directoris, redacció de continguts, notes de premsa i altres accions que poden sorgir segons les característiques del sector.

SEM: Campanyes de pagament

Amb les campanyes de pagament pay-per-click (pagament per clic a cercadors) el seu lloc web apareixerà immediatament a la pàgina principal de Google.

Aquesta és la manera ràpida per generar trànsit, que també beneficia el SEO, i oferir els seus productes i serveis a clients potencials.

Optimitzarem les seves campanyes, cercant reduir costos i optimitzar el target (grup de consumidors potencials) adient. Si és necessari crearem landing pages (planes d'aterratge) o minisites on mostrar l'oferta concreta o optimitzarem la pàgina web de destí.

Xarxes Socials i SEO

Les xarxes socials influeixen en el posicionament web. Google ja hi va apostar clarament des de la introducció de la seva xarxa social google+. A més del valor propi d'estar a les xarxes socials, també cal tindre en compte que es pot aprofitar aquesta feina per alhora millorar el transit i posicionament web i el posicionament a les xarxes socials.

Cada cop més, els cercadors utilitzen la indexació semàntica latent, és a dir , miren el context de l'enllaç per valorar-lo.

Finalment, si comparteix bons continguts es molt probable que altres usuaris el comparteixin també i per tant guanyarà més trànsit i augmentarà la seva reputació.