Marketing Online

Desenvolupem campanyes de marketing online dissenyades per arribar als usuaris mitjançant diferents canals.

En primer lloc cal fer un analisis de la situació, tant les necessitats i requeriments del client com de la situació a la xarxa.

Una anàlisi de la marca serveix per valorar l'estat en referència a la competència.
Amb aquestes dades veurem quins son els seus punts forts i febles i obtindrem una visió global de les accions a emprendre i els objectius a definir.

Una part molt important del Màrqueting a Internet és el SEO / posicionament web

Contacteu amb nosaltres, estem a Terrassa; molt ben comunicats.

Estratègia de continguts

Abans de parlar cal saber què vol dir, perquè ho vol dir, a qui ho vol dir i com ho vol dir.

Una estratègia de continguts identifica el tipus de continguts que li permetrà comunicar millor el seu missatge i com s'ha de dur a terme.

La web, el bloc, xarxes socials... tot és per transmetre un contingut a persones i amb una finalitat. El to de veu i les finalitats poden diferir a cada mitjà, però tot ha d'estar englobat dins d'un conjunt.

També és fonamental planificar els mitjans on es publicaran aquests continguts i establir una monitorització del sector.

Xarxes socials

Estar a les xarxes socials ja és una necessitat, però sap com fer-ho? Es volen posicionar com a experts en un àmbit o volen oferir atenció al client?

Per realitzar la campanya de SMM (Social Media Marketing) escollirem les xarxes més adequades per a vostè i desenvoluparem una estratègia de xarxes socials d'acord amb les característiques de la seva empresa que inclourà :

  • Establir objectius
  • Temàtica
  • To de veu
  • Responsables
  • Temps a dedicar-hi
  • Eines
  • Mecanismes per valorar objectius assolits

E-mail màrqueting

L'e-mail màrqueting és una excel·lent eina tant per captar nous clients com, i sobretot, per mantindre el vincle amb clients actuals i antics.

Cal una presentació adequada, mesurar si els correus electrònics son oberts, quins funcionen millor, veure si fan clic als enllaços...

Amb aquestes dades podrà anar definint una segmentació per interessos i oferir un millor servei a l'usuari registrat.