POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. BENVINGUDA

Li agraïm el seu accés al nostre lloc web ww.santaeulalia.com i confiem que el contingut del mateix satisfaci les seves necessitats. En cas de necessitar informació addicional, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres a l’adreça i/o telèfon que es detallen en aquest lloc web i, en concret, a la secció "botiga". Finalment, li agrairíem que llegís amb atenció el present Avís Legal ja que conté informació legal sobre els drets, obligacions, limitacions i exclusions que genera l'accés i la utilització per part seva del lloc web mencionat (en endavant, les "Condicions d'ús ".) En aquest sentit, li aconsellem que cada vegada que visiti el lloc web conegui les condicions d'ús, atès que Webs Catalunya es reserva el dret d'introduir els canvis i modificacions que estimi oportuns.

2. TITULARITAT DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix la vigent Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web www.webscatalunya.com (d'ara endavant denominades la "Lloc Web ") són titularitat de Otger Espinet (en endavant "Webs Catalunya"), amb domicili al Carrer de la Font Vella, 61, 3er, Terrassa, Barcelona, i amb l’adreça de correu electrònic info@webscatalunya.com

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que, en el cas que vostè com a usuari del lloc web i/o com a client de la nostre botiga decidís voluntàriament facilitar a Webs Catalunya dades de caràcter personal amb la finalitat de complir amb la relació comercial o rebre més informació sobre els productes o serveis de Webs Catalunya, així com per aresoldre els dubtes o consultes que ens formuli en cada moment, Webs Catalunya podrà incorporar aquestes dades als seus fitxers comercials amb la finalitat de poder fer efectiva la seva sol•licitud i informar de forma periòdica dels nostres productes i serveis. En aquest sentit, Webs Catalunya entén que, ja que és vostè qui ens facilitaria les seves dades personals per a les finalitats exposades, ens autoritza expressament a que es realitzi el tipus de tractament de la seva informació i en cap cas es cedirà a tercers. Finalment, Webs Catalunya l'informa que vostè podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la normativa que la desenvolupa, dirigint-se per escrit a l'adreça de Webs Catalunya a Carrer de la Font Vella, 61, 3er, CP 08221, Terrassa, Barcelon o bé a l'adreça de correu electrònic info@webscatalunya.com.

4. COOKIES

En aquest lloc web utilitzem cookies, tant tècniques com per fer un seguiment anònim de les visites web.

5. ÚS DE LA PÀGINA WEB

Tota la informació, textos i il·lustracions incorporades al lloc web són titularitat exclusiva de Webs Catalunya. Les presents condicions d'ús li concedeixen un dret d'ús de la informació i els continguts del lloc web amb fins personals, informatius i no comercials, sense que, en cap cas, quedi vostè autoritzat a utilitzar les seves informacions i/o continguts de manera que pugui perjudicar de qualsevol manera els drets que Webs Catalunya i/o qualsevol tercer poguessin tenir sobre aquesta informació o continguts, i molt especialment, pel que fa als drets de propietat intel•lectual i industrial que dimanen de les mateixes.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant els noms, logotips, signes distintius i/o marques comercials de reconegut prestigi que consten al lloc web són signes distintius i marques degudament registrades i protegides per la legislació nacional i internacional i propietat dels seus legítims titulars o de Webs Catalunya. L'ús dels referits signes distintius i/o marques, o de qualsevol altre material susceptible de protecció en matèria de dret de la propietat industrial, a excepció del permès per les presents Condicions d'Ús, queda totalment prohibit i constitueix una violació dels drets de propietat industrial i intel·lectual que ostenten Webs Catalunya o els titulars d'aquests signes distintius i/o marques.

7. PROPIETAT INTELLECTUAL

Així mateix, tant el disseny gràfic del lloc web, els programes de programari que possibiliten el seu funcionament, així com les fotografies, textos com la resta d'obres protegides per drets de propietat intel·lectual i que s'incorporen al lloc web, són titularitat de Webs Catalunya o dels seus legítims titulars i hauran únicament ser empleades amb finalitats informatives, quedant prohibida qualsevol altre tipus d'ús en el més ampli sentit. Webs Catalunya no es fa responsable de l'ús indegut per part de tercers de la informació i continguts accessibles al lloc web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en el lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intellectual i industrial de Webs Catalunya o els legítims titulars de les obres, marques i/o signes distintius que apareixen en el lloc web, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin a Webs Catalunya i, si procedeix, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l'accés al lloc web, com l'ús que pugui fer de la informació que conté són de l'exclusiva responsabilitat de qui el porta a terme. Webs Catalunya es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el lloc web o en la seva configuració i presentació. Webs Catalunya no pot garantir ni es responsabilitza de l'existència d'errors en l'accés al lloc web, ni al seu contingut, ni que aquests continguts siguin oportunament actualitzats, encara que realitzarà els esforços necessaris per evitar i, si s'escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat millor. De la mateixa manera, tampoc es responsabilitza de les conseqüències derivades de la seva interacció ni dels efectes que aquesta interacció pugui comportar a les aplicacions de programari i/o als equips de maquinari dels usuaris.

9. ENLLAÇOS

Amb l'objectiu d'ajudar als nostres clients o usuaris del lloc web a trobar informació que Webs Catalunya considera els pogués ser d'interès, Webs Catalunya podria establir en el futur enllaços hipertextuals directes a pàgines web de tercers. En aquest sentit, Webs Catalunya s'exonera de tota responsabilitat que pugui derivar del contingut d'aquestes pàgines web de tercers, ja que no exercirà sobre aquestes cap tipus de revisió i/o control.

10. PRIVACITAT

Les dades obtingudes a través de formularis, correu electrònic o altres vies es guardaran exclusivament per poder realitzar la gestió, i en cap concepte amb finalitats publicitàries, exceptuant el cas que hagi seleccionat l'opció de rebre publicitat de Webs Catalunya, ni seran cedits a tercers. El client, o la persona física que el representi té dret a accedir a l'arxiu, rectificar les dades o cancel·lar-les. Per exercitar aquest dret pot enviar un missatge a info@webscatalunya.com

11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres usuaris, que es deriven de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament
Les presents condicions generals s'interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes.