maig 17 2011

Eleccions municipals 2011 a Terrassa: programes electorals #e11t

Se suposa que el programa electoral és el producte estrella d’un partit polític. De la mateixa manera que si un lloc web vol vendre qualsevol producte ho destacarà a la primera pàgina ens trobem que els programes electorals dels partits polítics de Terrassa no ho estan prou.

En alguns casos (CUP, PP, C’s), el programa és relativament senzill de trobar, però ens trobem amb documents en format pdf de 58 o 68 pàgines , uns “totxos” indigeribles alhora de llegir en pantalla, on com a mínim podrien haver-hi posat enllaços a l’index cap als diferents punts.

En altres casos (PSC i CiU) ens trobem amb documents penjats a issuu , una aplicació online que a partir de pdf crea revistes flash. La meva opinió és que llegir algun document en aquesta aplicació és molt farragós. En tot cas , ambdós partits que la utilitzen parlen en el seu programa d’eliminar barreres, d’accessibilitat i de ciutat inclusiva i aquesta aplicació no en compleix cap d’aquestes característiques.

ICV-EUiA ens presenta un .doc extremadament dens de 3 pàgines amb 1628 paraules i amb un text a 11 punts amb només dos títols amb negreta i una llista al principi. Se suposa que aquest manifest és el programa electoral.

U.C. Terrassa, PAT i ERC han penjat el programa a la web en html. El de U.C. Terrassa es resumeix en 12 punts utilitzant 627 paraules. Desconeixem si hi ha una versió més extensa del programa.
El de PAT l’han penjat a mitja campanya en 3 posts. Finalment ERC, ha penjat el programa electoral en un post de 20.784 paraules , utilitzant molt poca negreta i amb caràcters de color gris fosc sobre un gris no gaire clar dificultant la llegibilitat.

La resta de partits sembla que encara no han penjat programes adreçats a Terrassa.

Llegir-se el programa electoral d’aquests partits només per l’extensió d’alguns documents, per la presentació i poca usabilitat es torna una tasca que ben pocs faran. Ni valorem l’accessibilitat web, que tots suspenen.

Haurien pogut cercar solucions, que no cal que siguin gaire imaginatives, per tal de facilitar que tothom pugui llegir els seus programes, recordem que és el seu producte estrella, però ningú ho ha fet.

 

Continue reading “Eleccions municipals 2011 a Terrassa: programes electorals #e11t”

Tags: , , ,


gen. 15 2011

Incloure un vídeo de youtube en una web i continuar validant amb XHTML strict

Category: Disseny Web,Usabilitat i Accesibilitatadmin @ 11:00 pm

Tenim el bon costum de realitzar les pàgines complint les normes d’accessibilitat (mínim les automàtiques). Però moltes vegades ens trobem que ens cal incloure un vídeo de youtube a una pàgina web.

Si utilitzem el procediment típic (OBJECT and EMBED syntax | Flash)  per inserir els vídeos de youtube:

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ipzR9bhei_o"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/ipzR9bhei_o" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object>

ens donarà 2 alertes: discarding unexpected </param> i <embeded> is not approved by W3C

Per sol·lucionar aquests problema tenim l’opció d’utilitzar el petit fitxer (3,2 KB) de javascript AC_RunActiveContent.js (Publishing Adobe Flash content using an Active Content HTML template )

<div id="video">
<script src="AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" >AC_FL_RunContent('codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
7,0,0,0','width','425','height','344','src','http://www.youtube.com/v/ipzR9bhei_o','quality','high',
'bgcolor','#00000','name','youtube','allowscriptaccess','sameDomain','pluginspage'
,'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','http://www.youtube.com/v/ipzR9bhei_o' );</script>
</div>

Amb aquest codi ja la pàgina ja passaria les comprovacions de validació automàtica.

Si voleu anar més enllà, podeu utilitzar els controls de reproducció de youtube accessibles Accessible YouTube player controls.

Es tracta d’un javascript de 9,5 KB que permet controlar el reproductor amb el teclat. A més, la pàgina també passa els controls de validació automàtica.

<script type="text/javascript" src="bin/swfobject.js"> </script>
<script type="text/javascript">
(function(){
var a = {};
a.videoid = 'ZojdZGkojas';
a.width = '480';
a.height = '385';
a.duration = '4:15';
a.HTMLid = 'wrapper';
a.path = 'bin/flashcontrols.swf';
var flashvars = {HTMLid:a.HTMLid, videoid:a.videoid, height:a.height, width:a.width, duration:a.duration};
var params = {allowFullScreen: 'true'};
swfobject.embedSWF(a.path, a.HTMLid, a.width, a.height, '9', null, flashvars, params, null);
})();
</script>
<div id="wrapper"></div>

Tags: ,


set. 24 2010

Tindre una web accessible és un deure

Category: Usabilitat i Accesibilitatadmin @ 7:27 pm

Com a primer punt ressaltar que és un deure moral i de responsabilitat social facilitar al màxim que les persones amb discapacitat puguin portar una vida amb els menors impediments possibles.

En segon punt és una errada de màrqueting, ja que normalment ajuda a millorar la optimització del lloc web per a cercadors i perquè s’exclou directament a un gran nombre de persones (a l’estat espanyol hi ha tres milions i mig de persones que presenten algun tipus de discapacitat).

En tercer lloc perquè la llei ho diu, i ja s’estan començant a denunciar empreses per falta d’accessibilitat a les seves pàgines. El passat dimarts 21 de setembre, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) va denunciar al Ministeri de Sanitat i Política Social que les webs de nou grans empreses espanyoles no compleixen les normes d’accesibilitat.

D’acord amb la Llei 56/2007 de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, les pàgines d’Internet de les empreses que prestin serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica, hauran de satisfer a partir del 31 de desembre de 2008, com a mínim, el nivell mitjà dels criteris d’accessibilitat al contingut.

Al 2009 , va ser analitzada l’accessibilitat de les webs de 30 grans empreses espanyoles i es van enviar informes a aquestes empreses. Passat un temps, les que no han adoptat mesures han estat denunciades.

És lamentable que encara hi hagi tantes webs que encara no compleixen i ni intentin complir les normes d’accessibilitat web i no hi ha excuses per no fer-ho.

Podeu veure ampliar informació a: El CERMI denuncia a 9 grandes empresas por falta de accesibilidad de sus páginas de Internet

Tags: