SEM, campanyes de pagament

PPC és l’acrònim de ‘pagament per clic’, una modalitat de màrqueting digital on els anunciants paguen una tarifa cada vegada que es fa clic en un dels seus anuncis.

Aquest tipus de publicitat és molt comú en els motors de cerca, on els anuncis s’orienten a paraules clau i frases freqüents per atreure trànsit al lloc web.

Les xarxes socials com Instagram, Facebook, i Twitter, entre d’altres, també implementen campanyes de PPC. Aquestes campanyes són una eina potent per focalitzar-se específicament en un públic objectiu i optimitzar al màxim els pressupostos de màrqueting.

SEM Terrassa
SEM campanyes de cerca

Campanyes de cerca

Invertir en una ubicació destacada a la pàgina de resultats d’un motor de cerca pot ser molt valuós si s’orienten les paraules clau correctament.

Realitzarem una anàlisi de paraules clau detallada per determinar la manera més eficient de gastar els seus recursos i assegurar-se de superar la seva competència.

SEM Remàrqueting

Remàrqueting

El remàrqueting pot adoptar diverses formes, incloent anuncis de text i anuncis de display.

Li oferirem assistència per comprendre millor com arribar als seus clients mitjançant tàctiques de remàrqueting, optimitzant així les taxes de conversió i reforçant el compromís dels consumidors amb la seva marca.

SEM display

Display

Els anuncis de display són essencials per augmentar la notorietat de la seva marca, ja que apareixen en diversos llocs d’Internet.

Crearem els gràfics per als seus bàners, establirem una campanya de display dirigida i implementarem estratègies d’orientació específiques que garantiran l’eficàcia de la seva campanya publicitària de bàners.